"Kainuuseen pitää tulla hiljaa,
ja sujahtaa maisemaan huomaamatta.
Pitää hiihtää metsiä, yöpyä mökeissä,
jutella talon väen kanssa illalla.
Vuosikautisen harrastuksen jälkeen
saattaa maakunnan arvoitus hieman avautua."

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Sotkamosta, Kainuusta, Oulun vaalipiiristä. Kotiseutuni Kainuu on upea maakunta Pohjois-Pohjanmaan itäpuolella, pohjoisen ja itäisen Suomen yhdistävä rajamaakunta. Kainuuta kuvaa mielestäni puhuttelevasti tuo yllä oleva sitaatti kirjailija Veikko Huoviselta.

Olen politiikassa intohimoinen ja periaatteellinen taistelija. Minua innoittaa Kainuun lisäksi tasa-arvoisuuden puolustaminen. Kiteytän poliittisen ajatteluni näin:

  • Suomen kaikkia alueita, kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta pitää kehittää. Mitä elinvoimaisempia maakunnat ovat ja mitä täysimääräisemmin niiden voimavarat ja osaamispääoma saadaan yhteiseen käyttöön, sen parempi koko maalle ja kansalle.
  • Oikeudenmukaisuus ja kohtuus ansaitsevat puolestapuhujan.
  • Jokainen koti on maailman keskipiste. Yhteiskunnassamme on taattava se, että jokainen koti voi elää turvallisesti ja että jokaisella lapsiperheelle on edellytykset kasvattaa lapsensa luottamaan itseensä, pärjäämään elämässään ja erottamaan "oikean ja väärän".
  • Koko Suomen osaamista ja koulutusta, yrittäjyyttä ja ahkeruutta on tuettava. Omalla työllään saa menestyä! Kansan tulee voida sivistää itse itseään.
  • Meidän on huolehdittava maaseudustamme, maa- ja metsätaloutemme toimintaedellytyksistä. Vain viljellen ja varjellen luontoa yli sukupolvien turvaamme tämän yhteiskunnan ruokaturvan kaikissa tilanteissa.
  • Meillä jokaisella on vastuu itsestämme, mutta myös toisistamme. Yhteiskunnan on huolehdittava heikoimmista.
  • Arvostan jokaisen ihmisen vapautta, itsenäisyyttä, omatoimisuutta, suvaitsevaisuutta ja sydämen sivistystä.
  • Suomen itsenäisyys ja vapaus on itseisarvo.

Vietä rauhassa aikaa sivuillani! Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa työstäni ja voit tutustua eduskuntatyöhön sekä politiikan tapahtumiin. Eduskunnan istuntokaudella lähetän myös viikkokirjettä eduskunnan tapahtumista postituslistaan liittyneille. Postituslistalle voi päästä lähettämällä sähköpostiosoitteesi avustajalleni tai klikkaamalla Liity tukiryhmään-painiketta. Vaalikampanjaani voit tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomasi summan. Kiitos tuestasi!