Sote tarvitsee maakuntien yhteistyötä

Keskiviikko 29.11.2017


Kaleva 29.11.2017

Sote tarvitsee maakuntien yhteistyötä

Sote- ja maakuntauudistus on yksi hallituksen tärkeimmistä uudistuksista, joka tulee viedä maaliin tällä vaalikaudella. Uudistuksen lähtökohdat ovat selkeät. Tavoitteena on sote-palvelujen turvaaminen ympäri Suomen tulevaisuudessa, terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.

Maakuntauudistuksella siirretään kehittämisvaltaa maakunnille itselleen Helsingin ministeriöbunkkereista.

Viime kesänä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikaa jatkettiin vuodella. Tämä johtui siitä, että soteen liittyvä valinnanvapauslakiesitys joudutaan täsmentämään uudemman kerran suhteessa perustuslakiin.

Uuden valinnanvapausesityksen edelleen arvioitava kysymys on etenkin erikoissairaanhoitoon tuleva varsin laaja valinnanvapaus.

Tässä keskustelussa on muistettava, että julkinen erikoissairaanhoito on nykyisin parhaiten toimiva suomalaisten sote-palvelujen osa. Arvioni mukaan erikoissairaanhoidon esitettyyn asiakasseteliin tullaan ottamaan vahvasti kantaa, kuten asiaan kuuluu.

Lausuntokierroksen jälkeen valinnanvapauslakia on pystyttävä tarvittaessa rustaamaan oikeaan asentoon.

Kuluneiden viikkojen aikana Meri-Lapin sote-ratkaisu on puhuttanut. Vastaavanlaista kuhinaa on nähtävissä eri puolilla Suomea. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että näissä ulkoistushankkeissa ei pitäisi hötkyillä. Maltti on valttia.

Allekirjoittaneella on yli kymmenen vuoden kokemus Kainuun hallintokokeilusta, jossa toteutettiin samantyyppinen sote-ratkaisu, jota nyt tehdään koko maassa. Rohkenisin ajatella, että näissä ulkoistushankkeissa on hyvä arvioida maakunnan ja koko Pohjois-Suomen kokonaisuus. Tulevaisuuden maakunnassa pitää luottaa suorilla vaaleilla valittuun maakuntavaltuustoon. Kun päätökset tehdään kuntayhtymän hallinnon sijaan suoraan äänestäjien mandaatilla, tulee valta ja vastuu eri tavalla omiin käsiin.

Monet erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli maakuntarajojen sopimalla työnjaosta – niitä nimittäin pitää pystyä sopimaan. On selvää, että Meri-Lapin ratkaisu toteutuessaan vaikuttaa Pohjois-Suomen erva-alueen sote-toimintaan.

Jotta koko laajassa Pohjois-Suomessa kyetään vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen, tarvitaan erittäin hyvää ja kiinteää yhteistyötä kaikkien neljän maakunnan kesken.

Uudistus tarvitaan. Mutta niin tarvitaan koko pohjoisen Suomen maakuntien selkeä, yhteinen tahtotila sote-toiminnan yhteistyöstä työnjakokysymyksineen. Yhdenkään maakunnan ei tule edetä uudistuksessa vain oman maakuntansa näkökulmasta.

Sote- ja maakuntauudistus on nyt lähempänä maalia kuin koskaan. Hanskat eivät saa nyt tippua.