Jäitä hattuun

Perjantai 8.12.2017


Kainuun Sanomat 8.12.2017

Jäitä hattuun

Itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa voinee sanoa, että paras lahja suomalaisille on se, että maamme taloudessa ja työllisyydessä on tapahtunut iso, merkittävä ja myönteinen käänne. Sen aikaansaamiseksi on valitettavasti jouduttu myös tekemään kipeitä, mutta välttämättömiä säästöpäätöksiä. Suomen syöksykierre on katkaistu.

Sote- ja maakuntauudistuksessa eletään kriittisiä aikoja. Kuntien ja maakuntien näkökulmasta on tärkeää, että loput valtakunnalliset linjaukset maakunta- ja soteuudistuksen osalta kyetään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Uudistuksen ratkaisematon kysymys on osin valinnanvapauslaki, jota täsmennetään uudemman kerran suhteessa perustuslakiin.

Nykyinen aluelinjaus on selkeä: lähes 200 sote-järjestäjästä siirrytään 18 maakunnan järjestämisvastuuseen. Tästä pidetään kiinni.

Vaikka uudistuksen lainsäädäntöön tuli aikalisä, maakunnallinen valmistelutyö jatkuu Kainuussakin. Yksi valmistelun tukipilareista on aikataulussa edennyt Kainuun uusi sairaalahanke. Tästä iso kiitos myös maan hallitukselle!

Kainuussakin tämän ison uudistuksen onnistuminen pohjautuu yhdessä tehtyihin päätöksiin. Yhteiseen näkemykseen ja ymmärrykseen siitä, että pienenä maakuntana pärjäämme vain yhteisellä linjalla, jossa esimerkiksi kaikkien kuntien tulee nähdä yhteinen kokonaisuus. Ellei, vaarannetaan myös Kainuun tulevaisuus. Ratkaisut ovat omissa käsissämme.  

Kuluneiden kuukausien aikana soten ulkoistamishankkeet ovat nousseet pinnalle. Tästä esimerkkinä mainittakoon Meri-Lapin soteratkaisu. Vastaavanlaista kuhinaa on nähtävissä myös Kainuussa.

Näissä ulkoistushankkeissa ei pidä hötkyillä. Tulevan maakunnan ja kainuulaisten palveluiden kannalta on erittäin tärkeää, että emme sido käsiämme tässä vaiheessa tuntemattomaan. Emme saa vaarantaa julkisen sektorin palvelutuotannon toimintaedellytyksiä vaiheessa, jossa tuleva lainsäädäntö on valmistumassa muutaman kuukauden kuluttua.

Jotta palvelut pystytään turvamaan kaikille kainuulaisille, tarvitsemme yhteistyötä ja kaukonäköistä ajattelutapaa. Kainuun on pidettävä yhtä ja Kainuun kuntien on kyettävä näkemään yhteinen tie.

Vastaavasti erikoissairaanhoidon palvelut kyetään järjestämään yli maakuntarajojen sopimalla työnjaosta. On selvää, että esimerkiksi hätäiset soteulkoistukset toteutuessaan vaikuttavat Pohjois-Suomen erva-alueen sotetoimintaan ja siten myös Kainuun maakuntaan.

Avoimet kysymykset lisäävät totta kai epävarmuutta. Nyt on kuitenkin laitettava jäitä hattuun. Sanonta ”itsemurhaa ei kannata tehdä kuoleman pelossa” pitää tässäkin paikkansa.

Rauhaisaa joulunalusaikaa!