Uusi maakunta rakennetaan yhteistyöllä ja luottamuksella

Maanantai 11.12.2017


KORHONEN: UUSI MAAKUNTA RAKENNETAAN YHTEISTYÖLLÄ JA LUOTTAMUKSELLA

Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhosen mukaan sote- ja maakuntauudistus tulee nähdä suurena mahdollisuutena Kainuussa. Sote- ja maakuntauudistuksen ohjaustyöryhmän puheenjohtajana toimiva Korhonen korostaa eteenpäin katsovaa asennetta.

-          Vaikka uudistuksen lainsäädäntöön tuli valtakunnallisesti aikalisä kesällä, maakunnallinen valmistelutyö jatkuu maakunnassamme keskeytyksettä. Osin tosin tarvitsemme valmisteluun vielä lisää intohimoa ja keskinäistä luottamusta jouhevan etenemisen varmistamiseksi, Korhonen katsoo.

Korhosen mukaan valmistelulle on luotu hyvät lähtökohdat.

-          Maakunnallinen sote on esimerkiksi jo olemassa. Maan hallituksen aluelinjaus, jossa Kainuu säilyy omana maakunta, on merkittävä asia alueemme kannalta. Omiin käsiin tulevaa kehittämisvaltaa ei voi väheksyä, Korhonen painottaa. 

Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtajan mukaan tulevaisuuden Kainuu rakennetaan saumattomalla yhteistyöllä.

-          Jotta palvelut pystytään turvamaan kaikille kainuulaisille, tarvitsemme yhteistyötä ja kaukonäköistä ajattelutapaa. Kainuun on pidettävä yhtä ja Kainuun kuntien on kyettävä näkemään yhteinen tie. Kainuun maakunnan vastuulla on jatkossa huolehtia sote –palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, henkilöstön ja rahan riittävyydestä sekä siitä, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeita. Maakunnan tulee olla kansanvaltainen ja vahva palveluiden järjestäjä. Toivon, että esimerkiksi kuntatasolla ei tehdä nyt lyhytnäköisiä toimia, joilla vahvan toimijan edellytykset harvaanasutussa maakunnassa romutetaan, Korhonen korostaa.

Kainuulaisen kansanedustajan mukaan sote- ja maakuntauudistuksessa eletään kriittisiä aikoja.

-          Kuntien ja maakuntien näkökulmasta on tärkeää, että loput valtakunnalliset linjaukset maakunta- ja soteuudistuksen osalta kyetään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Toki muuttunut aikataulu on tarkoittanut sitä, että muutos voidaan valmistella paremmin maakuntatasolla, Korhonen muistuttaa.

-          Toisaalta epävarmuus on kasvanut. Uudistuksia katsotaan helposti vain siitä näkövinkkelistä, että mitä ehkä menetetään. Sen sijaan huomio pitäisi kiinnittää siihen, mitä tästä hyödymme, Korhonen kannustaa.

Korhosen mukaan epävarmuus ja uhkakuvien maalailu on vauhdittanut sotepalvelujen ulkoistamiskuhinaa kuntakentällä kautta maan.

-          Tästä esimerkkinä mainittakoon Meri-Lapin soteratkaisu. Vastaavanlaista kuhinaa on nähtävissä myös Kainuussa. Näissä ulkoistushankkeissa ei pidä hötkyillä. Tulevan maakunnan ja kainuulaisten palveluiden kannalta on erittäin tärkeää, että emme sido käsiämme tässä vaiheessa tuntemattomaan.

-          Mm. valinnanvapauslainsäädäntö valmistuu muutaman kuukauden kuluttua. Maakunnan palveluverkko tulee olemaan pääsäännöltään markkinavetoinen, joten perusterveydenhuollon tai ikäihmisten hoivan toimitilat ja toiminta kiinnostaa yksityisiä tuottajia lainsäädännön valmistumisen jälkeenkin. Nyt kunnissa on oltava rohkeutta katsoa tilannetta rauhassa, Korhonen sanoo.

-          Maakunnallisessa valmistelussa kaikkien tahojen on vedettävä yhtä köyttä. Tätä yhteistyöhenkeä on entisestään voimistettava. Samaa linjaa on korostettava myös maakuntien välisessä yhteistyössä, koska yhteistyötä  tarvitaan. Koko Pohjois-Suomen puolia on pidettävä, Korhonen linjaa.

LISÄTIETOJA:

Timo Korhonen, Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja

Puh. 050 512 2238

timo.v.korhonen@eduskunta.fi