Työtä työn puolesta

Torstai 28.12.2017


Työtä työn puolesta

Entinen edustajakollegani Raimo Piirainen (sd.) hyökkäsi Kainuun kansanedustajien kimppuun voimallisin sanakääntein (KS 13.12.2017). Erityisesti hän arvosteli hallituksen työttömyysturvan uudistustyötä. Tosin en ole varma, kuinka paljon tekstistä on SDP:n eduskuntaryhmästä tai puoluetoimistolta.

Tulkitsen Piiraisen kirjoituksen niin, että hän haluaa kirjoituksellaan peitellä edellisen sinipunahallituksen tekemättä jättämisiä. Suomi oli pitkään pysähtyneisyyden tilanteessa. Työttömien määrä kasvoi edellisellä vaalikaudella lyhyessä ajassa 100 000:lla.

Kun hallitus vaihtui, suunta muuttui. Linjamuutoksen myötä Suomen talous kasvaa, työllisyys paranee ympäri maan ja velaksi elämisen loppu lähenee. Keskusta on vastuunkantajana halunnut työtä työttömille.

Ymmärrän, että edelliskauden hallituspuolueelle on karvasta seurata, kuinka keskustavetoinen hallitus onnistuu siinä, missä he itse totaalisesti epäonnistuivat eli mm. työllisyyden parantamisessa.

Meidän keskustalaisten mielestä työllisyys on parasta eriarvoisuuden torjuntaa. Emme halua hylätä ketään työkkärin jonon hiljaisuuteen, vaan haluamme kaikki osalliseksi yhteiskuntamme toimiin.

Kainuun työttömyys on laskenut nyt yhdenjaksoisesti kaksi vuotta. Kasvanut työvoiman kysyntä aiheuttaa joillakin aloilla työvoimapulaa. Sama haaste näkyy eri puolilla Suomea.

Kun hallitus on ryhtynyt aktiivisiin toimiin työllisyyden hoidossa, on sillä ollut selkeästi vaikutusta työllisyysasteeseen. Tarkoitus ei ole sanktioida vaan varmistaa, että ihmiset pysyvät aktiivisina. Tutkimusten mukaan aktiivisuus parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Meillä on aika paljon tutkimustietoa myös siitä, että hyvinkin nopeasti ihmisen työelämäkelpoisuus ja hyvinvointi heikentyvät työttömyyden pitkittyessä. Siksi tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja, joita tämä hallitus on tekemässä.

Meidän pitää päästä sellaiseen tilanteeseen, että ihmisen liikkeellelähtöä ja aktivoitumista kannustetaan enemmän kuin kotiin jäämistä.

Keskustelussa on muistettava, että Piiraisen esille nostama työttömän aktiivimalli ei koske sellaista työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai

perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Työtä työn puolesta on jatkettava.

Timo Korhonen

kansanedustaja (kesk.), Sotkamo