Keskitytään käytännön työhön!

Tiistai 10.4.2018


Kainuun paikallislehdet 10.4.2018

Keskitytään käytännön työhön!

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille tehtäviä valtiolta. Lokakuun maakuntavaalien jälkeen valitulla maakuntavaltuustolla on erityisen tärkeä tehtävä.

Uusi maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiasta, jossa linjataan Kainuun askelmerkit tulevaisuuteen. Maakuntastrategiassa kartoitetaan nykytila, vahvuudet ja heikkoudet sekä tavoitteet, kuinka teemme Kainuusta entistä houkuttelevamman, elinvoimaisemman ja paremman paikan elää ja asua.  

Tulevassa strategiassa linjataan, kuinka palvelut järjestetään ja tuotetaan, kuinka maakunnan elinkeinoja kehitetään ja millaista henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa uusi maakunta toteuttaa. Jotta kaikkien ääni tulee kuuluville maakunnan kehittämisessä, tarvitaan innokkaita ja osaavia, eteenpäin katsovia ja luovia päättäjiä. Maakuntavaalien ehdokashankinta eri puolueilla on parhaillaan käynnissä. Nyt jos koskaan, on mahdollista päästä vaikuttamaan ja kehittämään omaa maakuntaa.

Kunnat ja maakunta ovat rinnakkaisia toimijoita, joilla on yhteiset asukkaat. Tämä uudistusta tehdessä on syytä muistaa. Molempien tavoitteena on taata sujuva ja toimiva arki kaikille kainuulaisille.

Uudistuksen myötä kuntien rooli tulee uudistumaan jossakin määrin myös Kainuussa. Pidän tärkeänä, että kuntien ja uuden maakunnan välisestä yhteistyöstä käydään reipasta keskustelua. Venettä on soudettava samaan suuntaan. 

Maakunnan valmistelutyössä oleellista on huomioida kainuulaisten vaikuttamismahdollisuudet. Nyt on keskustelun aika ja meidän maakunnallista uudistustyötä tekevien on kaikin tavoin pyrittävä kertomaan, miten Kainuu muuttuu ja uudistuu. Tähän työhön kutsun mukaan myös kainuulaiset paikallislehdet.

Parhaiden käytäntöjen esiin saaminen vaatii sopivaa uteliaisuutta, ihmisten osaamisen ja yrittämisen arvostamista. Siksi yhdessä tekemisen henki ratkaisee muutoksen onnistumisen! Siksi Kainuussa kannattaa keskittyä käytännön työhön ja jättää esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston salista kuuluvat uhopuheet omaan arvoonsa.