Työllisyyttä, täsmätoimia ja aluepolitiikkaa

Perjantai 13.4.2018


Kainuun Sanomat 13.4.2018

Työllisyyttä, täsmätoimia ja aluepolitiikkaa

Hallituksen kehysriihen tulokset valmistuivat täällä viikolla. Lopputulema on monella tavalla tasapainoinen myös Kainuun kannalta. Vaikka epäilijöitä on riittänyt, keskustavetoinen hallitus on nostanut Suomen ylös kuilun partaalta. Syöksykierre on oikaistu! Esimerkiksi kunnianhimoisena pidetty 72 prosentin työllisyystavoite toteutuu.

Työllisyys on viime aikoina kohentunut kuukausi kuukaudelta koko maassa. Kainuun ongelma on se, että meillä ja Satakunnassa yritykset ja muut työnantajat kokevat eniten vaikeuksia saada työvoimaa. Tämä on osin uskomatonta. Kehysriihessä työllistymiseen haettiin ratkaisuja.

Talouden paranemisesta huolimatta kaikilla suomalaisilla ei mene vielä hyvin. Edelleen meillä on köyhyyttä ja eriarvoistumista. Siksi kehysriihessä tehtiin toimia, joilla helpotetaan pienituloisimpien ja muuten heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Indeksijäädytyksiä ei poistettu, mutta vastaava summa kohdennetaan täsmällisemmin tarvitsijoille. Järkevää!

Pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä ja pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja korotetaan ja etenkin pienituloisimpien ja paljon sairastavien lääkekuluja pienennetään omavastuuta alentamalla.

Paljon parjattua aktiivimallia kehitetään. Kentän palaute on kuultu eli työllisyyspalveluihin osoitetaan lisää rahaa. Lisäksi työttömien mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti parannetaan. Jatkossa omaehtoinen opiskelu luetaan aktiivisuuden osoittamiseksi.

Päätöksillään hallitus varmisti myös sote- ja maakuntauudistuksen sujuvan etenemisen. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, ja maakuntien vuoden 2019 toimintaan varataan 100 miljoonan euron määrärahat vuodelle 2019.

Nyt saatiin myös iso päätös vuosien työlle – Pelson vankila säilyy ja sitä kehitetään!  Pelson hankesuunnittelutyö aloitetaan, ja on aloitettava, välittömästi ja on valmiina keväällä 2019. Tavoitteena on, että Vaalan vankilan uudisrakentaminen voi alkaa vuonna 2019 ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tämä on merkittävä päätös Kainuun ja koko Pohjois-Suomen kannalta. Alueen selkeä ja yhtenäinen viesti otettiin huomioon. Aiemmin talvella julkaistiin selvitys, jossa ehdotettiin Pohjois-Suomen vankeinhoidon keskittamistä Ouluun. Hallitus päätti toisin.

Vuosien saatossa on turhauttanut se, että Pelson vankilan peruskorjauspäätöshän tehtiin jo vuonna 2009, Vanhasen 2. hallituksen aikana. Rikosseuraamusvirasto ei ole tarttunut työhön, eikä aiemmat hallitukset ole asiassa edenneet. Nyt ryhdytään vihdoinkin tuumasta toimeen.  

Usean hallituksen ajan Pelso, sen henkilöstö ja Vaala ovat olleet epävarmuuden tilassa. Nyt syntyi oikea ja selkeä ratkaisu. Aktiivinen vaikuttamistyö on kannattanut. Suuri kiitos Sipilän johtamalle hallitukselle, Pelson vankilan henkilöstölle, Vaalan kunnalle sekä edustajakollegoille yli puoluerajojen. Vaikuttamistyötä on tehty hartiavoimin.