Keskitytään olennaiseen

Perjantai 25.5.2018


Kainuun Sanomat 25.5.2018

Keskitytään olennaiseen

Sote-ja maakuntauudistuksen osalta eletään ratkaisevia aikoja. Huomio on kiinnittynyt eduskunnan valiokuntien työskentelyyn.

Erityinen mielenkiinto tällä hetkellä kohdistuu perustuslakivaliokuntaan, joka antaa lausuntonsa hallituksen sotevalinnanvapaus -esityksestä. Ja antaa lausuntonsa varmasti lain näkökulmasta ilman poliittista väritystä.

Viime kesänä perustuslakivaliokunta lausui yksimielisesti, että maakunta- ja soteuudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä. Tämä arvio pitää edelleen paikkansa. Uudistus tarvitaan.

On harha-ajattelua, että asiassa voitaisiin ottaa askeleita taaksepäin. Tässä kannattaa olla rehellinen itselleen ja muille. Tätä uudistusta on jo pyöritelty useampi vaalikausi.

Julkisen keskustelun huomio on viime aikoina keskittynyt siihen, milloin maakuntavaalit järjestetään. Olen ollut niin vahvasti tämän kokonaisuudistuksen valmistelussa mukana alusta saakka, että totean tässäkin, ettei vaalien ajankohta ole ykköskysymys. Olennaista on se, että eduskunta saa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait käsitellyksi perusteellisesti ja uudistuksessa päästään seuraavaan vaiheeseen.

Uudistuksen aikamääristä keskeistä on se, että uudet maakunnat aloittavat 1.1.2020. Vaalit on järjestettävä niin, että uudet maakuntavaltuustot ehtivät toimia niin pitkään, että maakunnat ja sote ovat käynnistysvalmiita tuolloin. Tämän takia on tietysti edesvastuutonta puhua maakuntavaalien järjestämisestä joskus touko-kesäkuussa 2019. Silloin valtuustojen valmistautumisaika jää kohtuuttoman lyhyeksi.

Me kainuulaiset tiedämme jo hallintokokeilun kautta, että työtä on paljon uutta maakuntaa rakennettaessa. Tämä ei tapahdu sormia näpsäyttämällä.

Tulevan maakunnan rahoituksen riittävyys ja talouden hallinta on uudistustyön merkittävimpiä asioita. Kainuussakin valmistelutyöllä on ratkaiseva merkitys siihen, kuinka tehokkaasti voimme asiat hoitaa, jotta kaikki saavat esim. tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessakin. Valmistelussa voimme myös vaikuttaa talouden riittävyyteen.

Toimeenpano maakunnissa ratkaisee uudistuksen onnistumisen. On äärettömän hienoa todeta, että Kainuussa sote- ja maakuntauudistukseen on sitouduttu yli puoluerajojen. Haluamme rakentaa yhdessä tulevaisuuden Kainuuta, joka on tärkeä lähtökohta uudistuksen toimenpanossa. Tästäkin haluan kiittää kaikkia Kainuussa toimivia poliittisia piirejä!

Teemme Kainuussa tätä uudistusta ilman poliittista pelaamista. Tämä on vastuunkantoa. Keskitymme olennaiseen! Tätä henkeä toivon myös lainsäädäntötyöhön.

Maakunta- ja soteuudistuksen soutaminen satamaan on kaikkien etu. Uudistuksen lainsäädännöllinen kehikko on saatava selväksi, jotta pääsemme vahvemmin keskustelemaan palveluiden sisällöistä.

Kainuun hallintokokeilu myös osoitti sen, että valmista ei saada kerralla, mutta pitää olla valmius tehdä tarvittavia muutoksia myös matkan varrella.