Kainuu ja koko Suomi kasvussa

Perjantai 6.7.2018


Kainuun Sanomat 6.7.2018

Kainuu ja koko Suomi kasvussa

Kainuun tulevaisuus on riippuvainen työstä, yrittäjyydestä ja osaavista tekijöistä. Tämä on Kainuun elinvoiman ja vireyden perusta. Kyse on asumisen ja elämisen edellytyksistä.  

Kotimaakunnassamme on menossa positiviinen pöhinä. Tunnelmia ovat kohentaneet muun muassa kaivosyhtiö Terrafameen, Transtechiin ja Sotkamon hopeakaivokseen liittyvät myönteiset uutiset. Samoin positiivista ilmapiiriä on luonut Kajaanin uuden sairaalan rakentaminen.

Myönteinen kehitys näkyy pelialalla, matkailussa, teknologiateollisuudessa, puurakentamisessa ja bioenergiassa. Kainuuseen suunnitellaan tällä hetkellä yli 2 miljardin edestä investointihakkeita. Meillä on runsaasti kasvupotentiaalia, joka on hyödynnettävä täysimääräisesti.  

Kasvukipujakin on jo nähtävissä. Huoli osaavan työvoiman riittävävyydestä on aito.

Kun Kainuun työvoima rakenteeltaan ikääntyy ja avoimet työpaikat lisääntyvät, työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen pohdituttaa. Tämä on jopa hämmentävää ”perinteisesti” korkean työttömyyden maakunnassa. 

Kainuussa tarvitaan monia toimia työvoiman riittävyyden takaamiseksi. Lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä tarvitsemme entistä vahvempaa hallittua maahanmuuttoa. Tämä Kainuussa on jokaisen syytä ymmärtää. Tarvitsemme myös lisää järkeviä keinoja työllistymiskynnyksen alentamiseksi. Työvoimakoulutus on keskeinen nopeisiin ja suuriin työvoimatarpeisiin vastaamisen työkalu.

Suomessa on seuraavan kymmenen vuoden aikana miljoonan ihmisen uudelleenkouluttautumistarve. Sipilän hallitus on panostanut muuntokoulutukseen ja helpottanut uudelleen kouluttautumista. Tätä työtä on jatkettava, sillä elinikäinen oppiminen koskettaa kaikkia. 

Kainuun maakuntauudistuksen valmistelun keskellä olemme rakentaneet maakuntahallinnossamme eri toimijoiden kanssa yhdessä Kainuu-ohjelman.

Ohjelman iso tavoite on ”Hyvinvoiva ja vetovoimainen Kainuu”. Panostamme Kainuussa yritysten menestymiseen ja osaamiseen, maakunnan saavutettavuuteen, ihmisten hyvinvointiin ja positiiviseen maakuntakuvaan. Katsomme Kainuussa vahvassa etukenossa eteenpäin. Tavoittelemme uhkakuvista huolimatta seuraavan runsaan vuosikymmenen aikana yli 3000 uutta työpaikkaa nykytilaan verrattuna. 

Me kainuulaiset teemme itse tulevaisuutemme, mutta tietysti tarvitsemme myös valtakunnallisia ja EU-tasoisia poliittisia päätöksiä, jotka vahvistavat myönteistä kehitystä ja mahdollistavat koko Suomen ja Kainuun voimavarojen hyödyntämisen.

Isossa kuvassa itselleni koko Suomen kehittäminen on itseisarvo. Koko Suomea on puolustettava. En ymmärrä kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelua. Se on vanhanaikaista.

Onneksi valtaosa suomalaisista, myös kaupunkilaisista, ovat koko Suomen kannattajia.  

Tällä hetkellä työpaikkoja syntyy kaikkiin maakuntiin. Hajautetun yhteiskunnan malli luo parhaimmat osaavan kasvunedellytykset Suomelle myös tulevaisuudessa. Tätä linjaa on puolustettava meidän kainuulaisten yhdessä rintamassa.

Timo Korhonen

Kansanedustaja (kesk)

Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja