Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen ? varsinkin kun siitä tulisi nelikulmainen

Perjantai 17.8.2018


TIEDOTE 17.8.2018 

Keskustan Korhonen SDP:n sote-kuntamallista:
Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen – varsinkin kun siitä tulisi nelikulmainen


Keskustan alue- ja kuntatyöryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Timo Korhonen mielestä sosiaalidemokraattien esittämä vaihtoehto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle, ns. sote-kuntamalli, on toteuttamiskelvoton.

-       Sote-uudistuksen tulisi olla selkeä, toteuttamiskelpoinen sekä täyttää uudistukselle asetetut toiminnalliset tavoitteet. SDP:n vaihtoehdolta puuttuu kaikki. Se on hyvin epäselvä ja kuntalaisia eriarvoistava. Samalla se pirstoisi erikoissairaanhoidon nykyisiä sairaanhoitopiirejä pienempiin osiin aiheuttaen kustannusten nousua sekä pulaa erityisosaajista.

Korhonen muistuttaa, että SDP:n sote-kuntamalli sisältää täsmälleen samanlaisia elementtejä, jotka viime vaalikaudella eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi yksiselitteisesti perustuslain vastaisiksi. Ne liittyivät erityisesti kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin sekä kuntien talouksiin.

-       Siksi keskustajohtoinen hallitus päätti irrottaa sote-uudistuksen kuntapohjasta ja siirtää vastuun maakunnille, jonne päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Aivan kuten perustuslakivaliokunta viime vaalikauden lopulla antamassaan lausunnossa suositti.

Korhosen mielestä SDP yrittää sote-kuntamallillaan keksiä pyörää uudelleen.

-       Maakuntapohjainen, käytännössä nykyisiin sairaanhoitopiireihin nojautuva sote-uudistuksen perusratkaisu on jo täyttänyt perustuslailliset edellytykset. Tällä yhdistetään perustason ja erikoistason sote-palvelut samalle päätöksentekijälle, joka ainakin viime vaalikaudella oli myös sosialidemokaattien tavoite.

Käynnissä olevan sote-uudistuksen läpimenoa on jarruttanut sote-valinnanvapauteen liittyvät kysymykset, joihin hallitus on jo antanut muutosesityksensä.

-       Maakuntien valmistelutyössä ollaan jo pitkällä ja sieltä terveiset meille kansanedustajille on, että säätäkää jo loppuun tarvittavat lait.

Saadaanko jo monta vaalikautta yritetty sote-uudistus lopulta toteutettua, kiteytyy siihen, löytyykö lakiesityksistä mietinnöt tekevältä sosiaali- ja terveysvaliokunnalta päätöksentekokykyä.

-       Tämä sote-uudistus ei enää kaadu, jollei sitä kaadeta eduskunnassa valtapoliittisin syin. Oppositionkin pitäisi muistaa, että kysymys on julkisten sote-palveluiden pelastusoperaatiosta.


Lisätietoja: kansanedustaja Timo Korhonen, p. 050 512 2238