Suomalaisen maaseudun ja ruuan puolesta

Keskiviikko 22.8.2018


Suomalaisen maaseudun ja ruuan puolesta 

Maaseutuvihreiden kajaanilaisen puheenjohtajan Silja Keräsen (vihr.) mielestä maataloudelle ei tulisi myöntää kriisitukea elokuun budjettiriihessä (KS 21.8.2018). Kannanotto vastaa vihreiden yleistä näkemystä. Pidän Keräsen ja vihreiden kantaa vastuuttomana ja maatilojen tilannetta ymmärtämättömänä. Tuottajien ahdinko on todellinen ja akuutti. Tilojen kassat ovat tyhjät, jota myötä tarvitaan nopeita kriisipaketin toimia. Tilannetta ei voi vihreiden tavoin katsoa sivusta. 

Maatalous tarvitsee toimenpiteitä niin lyhyellä (kriisipaketti) kuin pitkällä tähtäimellä (lisää euroja markkinoilta). Budjettiriihessä on löydettävä tarvittavat ratkaisut, joilla akuuttiin tilanteeseen vastataan. Nopeaan toimenpidepakettiin on löydettävä ratkaisuja lähemmäksi 100 miljoonan verran, jonka lisäksi kaikki mahdolliset EU-joustot on hyödynnettävä.

Kriisituen rinnalla on välttämätöntä huolehtia siitä, että maatalouden kannattavuus paranee. Pääministeri Sipilän asettamalta ns. Karhisen työryhmältä odotetaan paljon. Tavoitteena on laatia lista toimenpiteistä, joilla maatalouden yrittäjätuloa korotetaan 500 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä maatalouden yrittäjätulo on käsittämättömän alhainen, n. 300 miljoonaa euroa. 

Pidän hyvänä sitä, että ministeri Jari Leppä on ollut asiassa erittäin aloitteellinen ja pyrkinyt löytämään ratkaisuja maatalouden puolesta. Tarvitaan uusia markkinoita suomalaisille tuotteille, mutta tuottajan on myös saatava reilumpi hinta markkinoilta. Tähän liittyen uusi elintarvikemarkkinalaki on edennyt suunnitellulla tavalla. Laki tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan reilujen markkinoiden lisäksi investointeja ja jatkuvaa kehittämistyötä. Huomionarvoista on se, että 2000 - luvulla vain keskustavetoiset hallitukset ovat rahoittaneet investointiavustuksiin tarkoitettua makera-rahastoa. Vihreät eivät ole ole paljon puhuneet maatalouden investoinneista ja kehittämisestä. Hallituksessa ollessaan he päinvastoin ovat halunneet kohdentaa tukia ei aktiiviviljelijöille.

On ollut ilo huomata, että miltei koko Suomi on herännyt maatalouden ahdinkoon. Vihreitä lukuunottamatta suomalainen puoluekenttä tukee maatalouden kriisipakettia. 

Timo Korhonen

Kansanedustaja (kesk.) 

Sotkamo