Eduskunnan viikko

Perjantai 14.12.2018


Timon viikkokirje 14.12.2018

Maanantain täysistunnossa keskusteltiin pienimpien etuuksien korotuksista ja vanhempainvapaiden parannuksista. Vaikka tällä vaalikaudella ei varsinaisesti tehdä vielä isoa perhevapaauudistusta, perhevapaita koskevaan lainsäädäntöön tehdään merkittäviä taloudellisia parannuksia.

Esityksessä on useita korotuksia, joita ovat mm. pieni lisäys takuueläkkeeseen ja sairasvakuutuslain mukaisten päivärahojen (äitiys-, isyys-, vanhempain-, sairauspäivä-, kuntoutus- ja erityishoitoraha) korotus työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Lisäksi parannuksia on tulossa myös vanhempainvapaisiin.

Reseptilääkkeiden vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekattoa esitetään alennettavaksi noin 605 eurosta 572 euroon. Tästä hyötyy noin 253 000 suomalaista.

Nuorten kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärää tarkistetaan edistämään osatyökykyisten nuorten ja työelämään kiinnittymättömien osatyökykyisten aikuisten hakeutumista ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan.