Eduskunnan viikko

Perjantai 25.1.2019


Timon viikkokirje 25.1.2018

Viime aikoina keskustelua on herättänyt Kainuun edunvalvonta ja erityisesti tällä hetkellä nimenomaan Kainuun keskussairaalan tulevaisuus. Maanantaina maakuntahallitus käsitteli edunvalvonnan keskeisiä tavoitteita, kuten pääväyliä ja palvelutasoa, nopeaa itärataa ja siltasopimusta sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmavalmistelua.  Kokouksen jälkeen olin kuulemassa keskussairaalan keskeistä johtoa ja leikkaavia lääkäreitä. Tiistaina tapasin soten johdon kanssa ministeri Saarikkoa.

Itse hahmotan edunvalvonnan kolmeen linjaan: koko valtakuntaa koskevat asiat, P- ja I-Suomea koskevat asiat sekä puhtaasti Kainuuta koskevat asiat. Kun analysoin tätä vaalikautta, päädyn siihen, että asettamani tavoitteet ovat isoilta osin saavutettu valtakunnan tasolla ja alueellisesti.

Valtakunnallisesti talous ja työllisyys ovat kohentuneet rajusti. Maakuntana Kainuuseen on tullut suoria rahoitusresursseja ylivertaisesti eniten asukasta kohti. Pettynyt olen mm. väyläverkostoon kohdistuneista viimeisimmistä päätöksistä, mutta työ sillä saralla jatkuu koko ajan. Edunvalvonta on usein pitkän matkan juoksua, pitää jaksaa vääntää. Monet edunajamisen tavoitteet ovat mittaluokaltaan sellaisia, että niiden eteenpäin vieminen vaatii yhteistyötä mm. oman ja muiden ryhmien kansanedustajien, muiden maakuntien, ministeriöiden virkamiesten ja paikallisten poliitikkojen ja vastuuhenkilöiden kanssa. Ja ennen kaikkea toimivia suhteita ja yhteyksiä ministereiden kanssa.