Turvataan päivystävä sairaala ja osaava henkilöstö

Perjantai 1.2.2019


Kainuun Sanomat 1.2.2019

Turvataan päivystävä sairaala ja osaava henkilöstö

Kainuussa virinnyt keskustelu erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta osoittaa asian tärkeyden. Harmillisesti tämäkin on osin mennyt poliittiseksi keskusteluksi.

Kainuussa on turvattava jo pitkien etäisyyksienkin vuoksi päivystävä keskussairaala, jossa säilyvät myös synnytykset. Tämä on peruslähtökohta keskusteltaessa osuuskuntamallista sekä yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tosiasia on myös se, ettei nykytila ole vaihtoehto ja se, että maakunnat joutuvat tiivistämään yhteistyötään merkittävästi.

Julkisen palvelujärjestelmän ja päivystävien sairaaloiden haasteena on talouden lisäksi erikoissairaanhoidon erikoisosaajien eläkepoistuma ja keskittyminen entistä harvempiin ja isompiin keskuksiin.

Keskustelussa on viitattu useasti erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevaan asetukseen. Sen tavoite on varmistaa potilasturvallisuus riittävillä osaamisen varmistavilla leikkausmäärillä. Määrät perustuvat terveydenhuollon asiantuntijoiden arviointiin. Kansanedustajana joudun luottamaan tähän, vaikka herkällä korvalla kuuntelenkin eri argumentointia.

Kainuun keskussairaalan leikkausmäärät eivät nykyisin yllä ko. asetuksen mukaiselle tasolle missään leikkaustyypissä. Uhkana on näiden leikkausten loppuminen Kajaanissa, mikäli leikkausjärjestelyjä turvaavia toimenpiteitä ei tehdä. Ymmärrän, että sairaalan tulevaisuuden kannalta keskeistä on tekonivelkirurgia ja yleensäkin ortopedia.

Väestöpohjaltaan maan pienimmän, pohjoisen erva-alueen kumppanuuteen pohjautuva osuuskuntamalli näyttäisi turvaavan riittävät potilasvirrat ja mahdollistaisi ammattitaitoisten lääkäreiden ja hoitotiimien pysymisen Kainuussa. Pelkällä sopimisella tähän ei päästä ilman yhteisiä rakenteita. Suhtaudun malliin myönteisesti.

Osuuskuntamallin talousvaikutukset on tietysti selvitettävä, ymmärtäen ettei tavoitteena ole yksistään säästöt, kuten julkisessa keskustelussa virheellisesti on tuotu esille.

Osuuskuntapohjalta toimivaan järjestelyyn liittyy ilman muuta myös riskejä. Terveydenhuoltolain mukaisen valinnanvapauden puitteissa potilaita pitää pystyä ohjaamaan osuuskunnan eri jäsensairaaloihin yli sairaanhoitopiiri- ja maakuntarajojen. Tämä on varmistettava yhteisellä laatutasolla ja lyhyillä leikkausjonoilla, ammattitaitoisella henkilöstöllä ja yhteistyöllä.

Suhtaudun Kainuun keskussairaalan lääkäreiden viestiin puutteellisesta tiedon saannista vakavasti. Toimivat hoitoketjut sekä halu löytää kaikkia hyödyttävät kokonaisratkaisut edellyttävät avointa ja luottamuksellista keskustelua sekä kaikkien vaihtoehtojen huolellista tarkastelua.

Totean tässä myös sen, että Sipilän hallitus on sitoutunut siihen, että pohjoisen Suomen sairaaloiden houkuttelevuus työpaikkana erikoisalojen osaajille, huippulääkäreille ja alan ammattilaisille säilyy tänään ja myös tulevaisuudessa. Siksi Kainuulle annettiin uuden sairaan investointilupa ja synnytysten poikkeuslupa.