Valtion työnantajapolitiikka on päivitettävä nykyaikaan

Tiistai 12.2.2019


Kannanotto 12.2.2019

Valtion työnantajapolitiikka on päivitettävä nykyaikaan


Keskustan alue- ja kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhonen antaa tukensa Kuntaliiton varatoimitusjohtajan  Timo Reinan sekä valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikosen alueellistamisselvityksessä esittämille näkemyksille. Selvityshenkilöt luovuttivat tänään raporttinsa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle (kesk.).

–       Selvitysmiehet ovat tehneet rohkeita ja vaikuttavia ehdotuksia alueiden voimavarojen hyödyntämiseksi koko yhteiskunnan hyväksi. Poliittisen päätöksenteon on syytä tarttua vakavasti näihin ehdotuksiin ja linjauksiin.

–       Jo seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava selkeäksi tavoitteeksi valtion läsnäolon turvaaminen maakunnissa, maan tasapainoinen kehittäminen sekä työllisyyden ja elinvoimaisuuden tukeminen maan eri osissa.

Korhonen yhtyy selvityshenkilöiden näkemykseen siitä, että työtehtävien hajauttamiseksi valtion työnantajapolitiikkaan tarvitaan muutosta.

-        Valtionhallinnossa on tunnustettu ja tunnistettu valitettavan vähän nykyaikaisia etätyön tekemisen ja monipaikkaisen työskentelyn mahdollisuuksia. Kokonaisten virastojen lakkauttaminen maakunnissa ja työn perässä pois muuttaminen on vanhanaikaista. Valtion työnantajapolitiikka on päivitettävä nykyaikaan.

-        Työtä voidaan hajasijoittaa eri puolille Suomea myös tehtävälähtöisesti, jos siihen on poliittista tahtoa. Keskustalle tämä sopii.

Korhonen on tyytyväinen myös valtion yhteispalvelupisteitä koskeviin kehittämisehdotuksiin.

-        Internetiin perustettujen valtionhallinnon palveluiden lisäksi tarvitsemme myös fyysisiä asiointipisteitä. Samaan osoitteeseen voidaan koota myös kuntien ja yksityisen sektorin tuottamia palveluja. Tarvitaan lainmuutosta, jolla valtion viranomaisten osallistuminen yhteispalvelupisteisiin tehdään pakolliseksi.