Eduskunnan viikko

Perjantai 1.3.2019


Timon viikkokirje 1.3.2019

Makusoteuudistus. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö antoivat viime alkuviikosta hallituksen reformiministerityöryhmässä käsitellyt ensimmäiset ratkaisuehdotukset ns. maku 1 maakunta- ja sotelakipakettiin. perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella esitetään mm. maakunnan yhtiöittämisvelvollisuuteen, tietojensaantioikeuteen, omaisuusjärjestelyistä kunnille maksettaviin korvauksiin, maakuntien rahoitukseen ja ns. EU notifiointiin.

Yksityiskohtaisista muutosesityksistä tähän maku 1-pakettiin päättää sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka perjantaina aloitti mietinnön valmistelun. Tämän paketin lisäksi työn alla on hallintovaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa muita tarvittava maku-sotelakeja. Näiden valiokuntien ja eduskunnan istuntokokouksia on lisätty ja kokousaikoja pidennetty.

Maku-sote -uudistuksen kriittinen viikko on nyt edessä. Jos tähän saakka kovin heikosti toiminut sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa riitelyään ja oppositiopuolueet onnistuvat puhemyllyllään estämään mietinnön valmistumisen viikon aikana, käy aika kovin vähiin. Jos taas mietintö valmistuu, on eduskunta varautunut istumaan lähelle maaliskuun loppua, jotta kaikki tarvittavat maku-sotelait saadaan lävitse. Tällöin eduskunta tulee istumaan kaikki lauantait ja maanantait tulevina viikkoina. Täysistunnoissa ei myöskään ole aikataulullista takarajaa eli työ jatkuu tarvittaessa ympäri vuorokauden.