TIETOSUOJASELOSTE

yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tämä on Elävä Pohjois-Suomi EPSU ry:n (Timo Korhosen eduskuntavaalien
tukiyhdistys) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

23.1.2019

1.
Rekisterin pitäjä


EPSU ry
Tipasojantie 75 B
88600 Sotkamo

2.
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Elävä Pohjois-Suomi EPSU ry:n talousvastaava Mirja Okkonen,
mirja.okkonen@outlook.com

3.
Rekisterin nimi


Elävä Pohjois-Suomi EPSU ry:n tukiryhmään ilmoittautuneiden ja varoja
lahjoittaneiden yksityisten henkilöiden ja yritysten yhteystietorekisteri.

4.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman
suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin,
markkinoinnin, raportoinnin ja muiden eduskuntavaalien tukiryhmän asioiden
hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis- ja henkilötietoja voidaan käyttää
myös Keskustan tapahtumiin ja koulutukseen liittyvän viestinnän kohdentamiseksi
rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä Keskustan tapahtumiin ja koulutuksiin
liittyviin markkinointitoimenpiteisiin.

Rekisterissä voidaan käsitellä johonkin Keskustan tapahtumaan tai koulutukseen
ilmoittautuneen antamia, tapahtuman tai koulutuksen toteuttamisen kannalta
tarpeellisia tietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään:

Tapahtumailmoittautumisten ylläpitoon
Tapahtumasta viestimiseen ilmoittautuneille
Palautteen keräämiseen ilmoittautuneilta
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

5.
Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, allergiatiedot tai muut tapahtuman/koulutuksen kannalta oleelliset tiedot.

6.
Säännönmukaiset tietolähteet


Osallistujan tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuessa luovuttamat tiedot.

7.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle


Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Tietoja
voidaan myös jakaa tapahtuman sidosryhmien ja ulkopuolisten tapahtuman
toteutukseen liittyvien palveluntarjoajien kesken. Lisäksi reksieritiedot
siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.
Rekisterin suojauksen periaatteet


Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on
oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisteri sijaitsee käyttöoikeuksilla
rajatussa suljetun verkon suojatussa kansiossa. Kullakin rekisterin käyttäjällä
on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen
yhteydessä.

Laiterikkoja ja inhimillisiä erehdyksiä varten tiedostopalvelinkoneelta otetaan
varmuuskopiot säännöllisesti. Käyttöjärjestelmälle tehdään säännöllisesti
tarvittavat tietoturvapäivitykset.

9.
Rekisterissä olevan oikeudet. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden
toteuttaminen


Jokaisella on oikeus tarkastaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevat tiedot
ilman kustannuksia. Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona tai kirjallisena rekisterinpitäjälle.